TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Vakfımızın olağan genel kurul toplantısı 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saat 13:30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Balkiraz Mahallesi Gaziler Caddesi No:22/1 Abidinpaşa / Mamak / Ankara adresinde bulunan vakıf merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Saat 13:30’da, aynı adreste aynı gündem ile yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla.

GÜNDEM

1-Yoklama ve Açılış
2-Divan heyetinin teşkili
3-Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablolarının okunması ve görüşülmesi
4-Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
5-Yönetim kurulu, denetim kurulu, bilanço ve gelir tablolarının ibrası
6-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması
7-Yeni yönetim kurulu ve denetim kurullarının seçimi
8-Öneriler, dilek ve temenniler
9-Kapanış