TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI KURUCULARI

Türk Gastroenteroloji Vakfının attığı ilk adımda Vakfın kurucuları olarak;

Doç. Dr. Burhan ŞAHİN
Prof. Dr. Selahattin ÜNAL
Prof. Dr. Kadir BAHAR
Prof. Dr. Bülent SİVRİ
Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN
Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU
Doç. Dr. Uğur YILMAZ
Prof. Dr. Ali ÖZDEN
Prof. Dr. Selim KARAYALÇIN
Av. Yusuf Rıza ÇOLAK
Hüseyin DEMİRTOLA

İsimleri yer almaktadır. Böyle bir Demokratik çatı altında insanları toplayarak ülkeye faydalı hizmetler vermek amacı ile kurulan Türk Gastroenteroloji Vakfı bu değerli hocalarımızın isimleri ile birlikte daima anılacak ve unutulmayacaktır.