Sayın Meslektaşlarımız,

Ig G4 ile ilişkili hastalıklar, immün sistemin aşırı reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan bir inflamasyon ve fibrozis sürecidir. Birçok organ sistemini tutabilmekle beraber en çok etkilenen organlar pankreas ve safra yollarıdır. Bu hastalıkta tutulan organdan bağımsız şu özellikler görülür: (1) etkilenen organlarda neoplazi benzeri genişleme, (2) IgG4-pozitif plazma hücrelerinden zengin lenfoplazmositik infiltrasyon, (3) mikroskopide storiform (örgü şeklinde) deseni olan değişken derecede fibrozis, (4) serum IgG4 düzeylerinde yükseklik ve (5) glukokortikoidlere iyi yanıt.

Özellikle tanı ve bazen de tedavi zorlukları taşıyan bu hastalıkları konuya hakim çok değerli uzman hocalarımızın katkılarıyla bir kez daha bir çevrimiçi toplantıda tartışmayı amaçladık. Eminim ki katılanlar çok yararlanacaklar aynı zamanda da değerli katkılar sunacaklar.

Bu toplantıya katılacakların TGV’ye bağışları için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

 

Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu
TGV Yönetim Kurulu adına TGV Başkanı

 

Online Duyuru

 

Katılım ücreti minimum 500TL'dir.
Arzu edenler daha fazla yatırarak vakfımıza destek olabilirler.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI
İş Bankası IBAN: TR71 0006 4000 0014 3650 0390 35 (Açıklama: Bağış, İsim, Soyisim)
Dekontunuzu bilgi@tgv.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.
Zoom linki kayıt tamamlandıktan sonra mail olarak iletilecektir.