TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFININ KURULUŞU

Türk Gastroenteroloji Derneğinde görevli olduğumuz süre içerisinde birlikte çalıştığımız arkadaşlar ile sorumluluk içerisinde çalışarak ülkemizde hiçbir uzmanlık derneğinin elde edemediği başarıyı yakaladık. Hiçbir dernekte olmayan birliği sağlamanın yanı sıra birçok araştırma derneği ve çalışma grubu yaşama geçirildi. Türkçe konuşulan ülkelerde gastroenterolojinin çağdaş seviyeye ulaşabilmesi için bilgi birikimimizden yararlanmaları ve karşılıklı iletişim için Avrasya Derneğini kurduk. Hiçbir uzmanlık derneğinin Avrasya Derneği yokken T.G. Derneğinin Avrasya Gastroenteroloji Derneğini kurması bir tesadüf kesinlikle değildir.

 

Dernek çalışmalarında özellikle derginin yayınlanmasında ve kongre organizasyonu sürecinde yaşadığımız sıkıntılar anlatmakla bitmez. Çekilen acılar bir vakıf kurmanın bazı sorunların çözümüne katkıda bulunacağı fikrini gündeme getirdi. Derneğimizin üç üyesinin bu kuruluş için görevlendirildiğini ve belirlenen miktarda parayı bu arkadaşlara göndermelerini ülke çapında tüm üyelerimize resmi bir yazı ile bildirdik. Bir yıl sonunda gelinen nokta hiçbir üyemiz ve görevlendirilen arkadaşlarımız dahil olaya ilgi duymamışlardı. Bu durumda yapılacak iki iş vardı. Birincisi bu ülkede bir şey yapılmaz. Başkasını ilgilendirmiyorsa beni de ilgilendirmez. İkinci yol ise tekrar bir girişimde bulunmak tekrar konuyu pişirmek. Bu iki yolda tercih edilmedi farklı, demokratik olmayan bir yöntem uygulandı. Bankaya 10 milyon liralık bir hesap açtıktan sonra bu işe kendini vakfedebileceğine inandığım 8 arkadaştan bazısından kolaylıkla, bazısından zorla 10 milyon lira alarak Türk Gastroenteroloji Vakfı’nn kuruluşu 1996 yılında gerçekleştirildi. Türk Gastroenteroloji Vakfı kurulduktan sonra bazı arkadaşların 10-50 milyon lira arası bağışlarının geldiğini ifade etmek gerekir. Bir dernek kurmak kolay, vakıf kurmak ise çok zor hatta bugün imkansız hale getirilmiştir.