TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Başkan
Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

II: Başkan
Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ

Genel Sekreter
Prof. Dr. Erkan PARLAK

Üye
Prof. Dr. Dilek OĞUZ
Üye
Ecz. Jülide Gülay GÜMÜŞOĞLU