Yönetim Kurulu

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan: Doç. Dr. Burhan ŞAHİN
II. Başkan: Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU
Genel Sekreter: Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ
Üye: Prof. Dr. Erkan PARLAK
Üye: M. Güner İNAL